Sture Wahlsten

Utbildning
Teknologie doktor i fysik från Chalmers.

Erfarenheter
Mer än 10 års erfarenhet som verkställande  direktör och styrelseledamot i små och medelstora företag (upp till 70  anställda). Vana vid förhandlingar i olika länder (USA, Japan, olika europeiska  länder).

 Företagsetablering i Sverige och USA.

Mycket bred teknisk kompetens, (fysik, supraledning,  elektronik, vakuumteknik, cryoteknik, mikroelektronik, mikrovågsteknik,  mikroskopi, bildbehandling, explosivämnen och detonik, förpackningsteknik  och förpackningsmaskiner).

Erfarenhet från gemensamt arbete mellan  högskolor, universitet och näringsliv.

Medlem i StyrelseAkademien.

Uppdrag
Teknik och Kompetenscentrum
TEK.
Connect Halland
ALMI Företagspartner AB.
Halmstads Handelsförening.