Information  och länkar

Mall till en bra affärsplan hittar Du här. Såväl den som andra nyttiga skrifter finns på den här sidan.

TeknoCenter är Halmstads egen teknikpark.  Här finns många intressanta utvecklingsföretag.

Hur kan man få hjälp med finansiering av  utveckling? Besök gärna Nutek och Stiftelsen  Innovationscentrum.

Genom att Ahlström & Partners har flyttat  till Halmstad och etablerat Drivhuset finns det möjligheter för regionens  företag att få hjälp med utvecklingen på nära håll. Kontakta Jan  Ahlström.

 En häftig sökmotor hittar Du på Worldlight.

Vad kan Chalmers erbjuda inom industrisamverkan ?

I Göteborg har vi nu ett nytt institut för  utveckling av mikrosystem och -komponenter - IMEGO.