När Du behöver vidareutveckla  Ditt företag eller Din affärsidé kan vi hjälpa till med

  • att utveckla Din affärsidé och Dina produkter
  • skriva affärsplan
  • att utveckla Ditt kontaktnät
  • att hitta finansiering
  • att bilda bolag
  • styrelsearbete
  • avtal
  • förhandlingar inom eller utom Sverige
  • patentfrågor
  • VD att hyra

Arbetet utförs huvudsakligen av bolagets  VD, Sture Wahlsten, men vi har ett stort nätverk av konsulter och företag  som kan erbjuda alla slags tjänster.


Kontakta  Devicon!