Devicon AB bildades 1989 för att  erbjuda tjänster med industriell och vetenskaplig rådgivning och arbetar  nu med företagsutveckling.
 

Org. nr:

556366-6535

Styrelsens säte:

Halmstad

Adress:

Ekbacka
310 41 Gullbrandstorp

Telefon:

035-533 58, 070-606 19 49

Telefax:

035-530 68